Chronimy dziko żyjące zwierzęta


Chronimy dzikie zwierzeta

LeenLife E to produkt w 100% pochodzenia roślinnego.

W trakcie jego produkcji nie są wykorzystywane żadne substancje wytwarzane z udziałem zwierząt. Wybierając LeenLife nie

przyczyniasz się do zmniejszenia liczebności populacji dzikich zwierząt (dorszy, rekinów, wielorybów oraz fok)