Kontakt

Siedziba Spółki

LeenLife Pharma SA
ul. Filipowicza 2 lok. 7
PL 30-611 Kraków

Adres korespondencyjny:
LeenLife Pharma SA
skrytka pocztowa nr 39
PL 68-200 Żary


Centrum Produkcji + Jakości

Ul. Wapienna 3
PL 68-200 Żary
Sekretariat Tel./fax: +48 68 363 87 46

Dział B+R

tel. +48 68 363 87 47

Formularz kontaktowy